Obrazki pamiątkowe są jednym z elementów, który pozwala z jednej strony poinformować uczestników ceremonii o jej przebiegu, a z drugiej stanowią swoistą pamiątkę po zmarłym.